Perhekerhon kevätretki Kilkkilän Farmille

Perhekerhon kevätkauden päättää retki Kilkkilän farmille maanantaina, toukokuun 23. päivä. Retkellä tutustutaan farmin asukkaisiin ja nautitaan omakustanteiset retkieväät farmin kahvilassa. Retki on kaikille avoin ja oletkin lämpimästi tervetullut mukaan, ylä- eikä alaikärajaa ei ole, joten mummit, kummit, naapurin kaverit, serkut ja vaarit matkaan mukaan!

Ilmoittautumiset Paulalle 050-5642671 16.5. mennessä.

Tervetuloa!

Vielä lyhyesti ja ytimekkäästi:

KEVÄTRETKI KILKKILÄN FARMILLE 23.5. KLO 9 FARMILLA 

T U T U S T U M I N E N F A R M I N A S U K K A I S I I N J A O M A K U S T A N T E I N E N E V Ä S H E T K I K A H V I L A S S A .

L I P U T : L A P S E T 5 E J A A I K U I S E T 7 E

I L M O I T T A U T U M I S E T 1 6 . 5 . M E N N E S S Ä P A U L A L L E 0 5 0 - 5 6 4 2 6 7 1

R E T K I K A I K I L L E A V O I N

T E R V E T U L O A M U K A A N !

Vuolenkosken kyläyhdistys ry

Vuolenkoskentie 1471, 19160 Huutotöyry
puh. 0440 255 044
kylayhdistys@vuolenkoski.fi


Pankkiyhteys:

FI80 5069 1540 0005 80

Tervetuloa tutustumaan upouuteen, maaliskuussa 2021 avattuun Kyläkeskukseemme!

Kyläkeskus on auki seuraavasti 15.8.22 alkaen:

ti: Hieroja paikalla

Hieroja Liisa Kuoppamäki palvelee Kyläkeskuksella tiistaisin ajanvarauksella.

Yhteystiedot:

Kyläpiste 044 788 7878

Osoite: Vuolenkoskentie 1471, 19160 Huutotöyry

Hieroja, Liisa, 040 500 6511, 

http://lihashuoltokuoppamaki.fi

 Parturi-kampaaja Sini Susanna sopimuksen mukaan. Ajanvaraus: 044 988 2733