Perhekerhon kevätretki Kilkkilän Farmille

Perhekerhon kevätkauden päättää retki Kilkkilän farmille maanantaina, toukokuun 23. päivä. Retkellä tutustutaan farmin asukkaisiin ja nautitaan omakustanteiset retkieväät farmin kahvilassa. Retki on kaikille avoin ja oletkin lämpimästi tervetullut mukaan, ylä- eikä alaikärajaa ei ole, joten mummit, kummit, naapurin kaverit, serkut ja vaarit matkaan mukaan!

Ilmoittautumiset Paulalle 050-5642671 16.5. mennessä.

Tervetuloa!

Vielä lyhyesti ja ytimekkäästi:

KEVÄTRETKI KILKKILÄN FARMILLE 23.5. KLO 9 FARMILLA 

T U T U S T U M I N E N F A R M I N A S U K K A I S I I N J A O M A K U S T A N T E I N E N E V Ä S H E T K I K A H V I L A S S A .

L I P U T : L A P S E T 5 E J A A I K U I S E T 7 E

I L M O I T T A U T U M I S E T 1 6 . 5 . M E N N E S S Ä P A U L A L L E 0 5 0 - 5 6 4 2 6 7 1

R E T K I K A I K I L L E A V O I N

T E R V E T U L O A M U K A A N !

Vuolenkosken kyläyhdistys ry

Vuolenkoskentie 1471, 19160 Huutotöyry
puh. 0440 255 044
kylayhdistys@vuolenkoski.fi


Pankkiyhteys:

FI80 5069 1540 0005 80

Tervetuloa tutustumaan uusittuun Kyläkeskukseen ja kyläkauppaan sekä uusiin mutta tuttuihin kyläläis-M-kauppiaisiin tammikuussa 2024.
 
Kyläneuvonta: 044 788 7878
 

Liikuntahallikorttien uusiminen

Areenan kortin voit uusia lähettämällä uusimispyynnön ja nimesi, jolla kortti löytyy järjestelmästä osoitteeseen:

areena@vuolenkoski.fi tai soittamalla numeroon: 044 788 7878

 
Hieroja Minna Kangassalo palvelee Kyläkeskuksella alkaen 25. tammikuuta 2024 aina torstaisin joka toinen viikko,
ajanvaraus p. 040-7411125 soittamalla tai viestillä.
 
Parturi-kampaaja Sini Susanna sopimuksen mukaan. Ajanvaraus: 044 988 2733
 
Yhteystiedot:
Kyläpiste 044 788 7878
Osoite: Vuolenkoskentie 1471, 19160 Huutotöyry