omaVerkko -hanke on päättynyt

Hanke on nyt sitten kokonaisuudessaan saatu päätökseen, myös kaikki hanketukeen saadut EU:n maaseudun kehittämisohjelman mukaiset tukirahat on saatu ja kaikki muukin viranomaisraportointi saatettu loppuun.

Haluan tässä yhteydessä kiittää hanketiimiä (puuharyhmä), koko kylää ja sen asukkaita aktiivisesta panoksestanne hankkeen onnistuneessa läpiviemisessä. Lukuisat kehityskeskustelut kylän asukkaiden ja yrittäjien kanssa toivat runsaasti ajatuksia kylän kehittämisestä sekä toki myös huolia monen asian säilymisestä vähintäänkin nykyisellä tasolla.

Jäljempänä käyn lyhyesti hanketta läpi, mitä saavutettiin, mitä hankkeen aikana syntyneitä asioita selkeästi jäi jatkohankkeille ja myös sitä, miten hanke mielestäni kehitti entisestään kylän yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kykyä.

Saavutetut tavoitteet:

 • kehityskeskustelut ja niiden tulosten kirjaaminen suunnitelman mukaisessa laajuudessa
 • loppuraportti yrittäjät ”Lähdetään yrittämään! –loppuraportti”
 • loppuraportti perhekunnat, seniori ja seurat ”loppuraportti_kotitaloudet_seniorit_ja_seurat”
 • projektidokumentaatio
 • uusi kylän verkkoportaali (Virta)
 • hankkeen loppuraportti jatkosuosituksineen

Raportit ”Lähdetään yrittämään! –loppuraportti” ja ”loppuraportti_kotitaloudet_seniorit_ja_seurat” on jaettu sisällön mukaisesti kaikille kehityskeskustelujen osallsitujille.

Kooste ja tarkemmat tiedot saavutetuista tavoitteista löytyvät OmaVerkko- hankkeen loppuraportista, joka on hankkeen luonteen mukaisesti julkinen dokumentti ja löydettävissä myös Vuolenkosken omassa Virta- portaalissa.

http://vuolenkoski.fi/kyla/sisasivu/omaverkkoprojekti

Mitä jäi jatkohankkeille, alla lyhyesti projektiryhmän suositukset jatkotoimenpiteiksi:

 • Kylän brändäys on tärkeää pitää aktiivisena pohjautuen hankkeessa tehdylle työlle. Erityisen tärkeää on luoda brändi- lähettiläiden ydinryhmä ja antaa sille selkeät sekä mahdollisimman yksityiskohtaiset tehtävät brändi- työstä.
 • Nettiportaalin jatkokehitys: Brändi osaksi nettiportaalin viestiä, sivustot edustavat kylän haluttua ilmettä. Verkkokaupan tulee olla osa portaalin toiminnallisuudesta, keskeisenä on toimia kyläyhteisön kauppapaikkana.
 • Kylän kyläsuunnitelma Kyläsuunnitelman päivittäminen siten, että hankkeessa tehdyt yhteenvedot ja päätelmät tulevat huomioiduksi.
 • Sosiaalisen median tarjoamien palvelujen ja työkalujen hyödyntäminen kylän markkinoinnissa ja viestinnässä kylän sisällä (yhdistykset) ja kylän ulkopuolisiin tahoihin.
 • Kehityskeskusteluissa esille tulleet toiveet nykyisten kylän alueelta saatavien palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi sekä samaisissa keskusteluissa usein esiintyneet ajatukset uusien palvelujen saamisesta. Edellä mainitut on huomioitu OmaKylä Vuolenkoski Oy:n vuosien 2015 – 2017 suunnitelmia tehtäessä.
 • Nuorten ja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi kehitetään edelleen toimia, joilla tuetaan kyseisten ikäryhmien mahdollisuutta kouluttautua, työskennellä sekä kasvaa yrittäjyyteen paikallisesti.
 • Matkailun kehittäminen. Kehittäminen on pitkä prosessi, joka liittyy läheisesti kylän brändäykseen.

Miten hanke kehitti entisestään kylän yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kykyä:

 • nuoria saatiin laajalla rintamalla mukaan kylän kehittämiseen
 • seurojen ja yhdistysten yhteistoiminta sai uutta ilmettä ja nostetta
 • yleinen aktiivisuuden lisääntyminen, positiivinen asenne kylän kehittämismahdollisuuksiin lisääntynyt
 • sukupolven vaihdoksia tapahtunut luottamustehtävissä (nuoret tulleet mukaan seura- ja yhdistystoimintaan)
 • kylän kehityksen kannalta verkostoituminen lisääntynyt, tämä on omiaan estämään syrjään vetäytymistä nyt ja tulevaisuudessa
 • yhtenä ilmentymänä vahvasta yhdessä tekemisen tahtotilasta on Virran ylläpito, jolle löytyi erittäin hyvä toimintamalli. Päivitykset on jaettu useille henkilöille, jotka talkootyönä pitävät aktiivisesti huolta sivuston laadusta ja ajantasaisuudesta. Kokonaisuutta sitovat yhteiset, koko ylläpitoryhmän, kokoukset.

 

  Erkki Lumivirta

  Hankevetäjä

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2019
18.09.2019
04.06.2019
11.12.2018
20.11.2018
24.04.2018
24.01.2018
30.12.2017
19.11.2017
10.11.2017
18.09.2017
25.04.2017
11.12.2016
23.06.2016
24.05.2016
03.04.2016
09.12.2015
13.07.2015
16.06.2015
14.05.2015
23.04.2015
10.04.2015
04.04.2015
11.03.2015
26.02.2015
14.02.2015
28.01.2015
26.10.2014
21.10.2014
07.09.2014
31.07.2014
25.07.2014
18.06.2014
11.06.2014
13.05.2014
05.05.2014
14.04.2014
02.04.2014
03.09.2013

Vuolenkosken kyläyhdistys ry

Vuolenkoskentie 1442, 19160 Huutotöyry
puh. 0440 255 044
kylayhdistys@vuolenkoski.fi


Pankkiyhteys:

FI80 5069 1540 0005 80

Kyläpiste avoinna

Toistaiseksi satunnaisesti. Tiistaisin hieroja Liisa Kuoppamäki ajanvarauksella.

Yhteystiedot:

Kyläpiste 044 788 7878

Osoite: Vuolenkoskentie 1442, 19160 Huutotöyry

Hieroja, Liisa, 040 500 6511, 

http://lihashuoltokuoppamäki.fi